دعا برای افزایش رزق و روزی

دعا برای افزایش رزق و روزی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۸۰ دستور دینی برای جلب رزق و روزی که درمورد هرکدام حداقل یک حدیث یا روایت رویت شده

margin

margin

دعا برای افزایش رزق و روزی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ۸۰ دستور دینی برای جلب رزق و روزی که درمورد هرکدام حداقل یک حدیث یا روایت رویت شده

دعا برای افزایش رزق و روزی
شماره ی ۱-
اهمیت دادن به نماز اول وقت

دعا برای افزایش رزق و روزی
شماره ی ۲-
راضی بودن پدر و مادر از انسان ودعای آنها درحق فرزند

دعا برای افزایش رزق و روزی
شماره ی ۳-
صدقه دادن

دعا برای افزایش رزق و روزی
شماره ی ۴-
دعاکردن پشت سر برادران دینی

دعا برای افزایش رزق و روزی
شماره ی ۵-
هر چه که می توانیم کمتر گناه کنیم یکی از آثار گناه کاهش رزق است پس باید بعد از هر گناه توبه کنیم

دعا برای افزایش رزق و روزی
شماره ی ۶-
خوش اخلاقی و نیت خیر، حدیث ازامام باقر (ع) داریم که نیت خیر رزق می آورد

دعا برای افزایش رزق و روزی
شماره ی ۷-
دادن حقوق مردم مثل ارث، مالی ازمردم اگر پیش ماست مثلا ارث پدر و مادر نزد ماست و تقسیم نکرده ایم اگرحقوق آنها را بدهیم برای خودمان جلب روزی می کنیم

دعا برای افزایش رزق و روزی
شماره ی ۸-
دادن حق خدا، خمس و زکات

دعا برای افزایش رزق و روزی
شماره ی ۹-
قناعت و میانه روی در زندگی

دعا برای افزایش رزق و روزی
شماره ی ۱۰-
نیکی کردن به اهل خانه

دعا برای افزایش رزق و روزی
شماره ی ۱۱-
مهمان کردن و غذا دادن

دعا برای افزایش رزق و روزی
شماره ی ۱۲-
همیشه با وضو بودن

دعا برای افزایش رزق و روزی
شماره ی ۱۳-
ازدواج کردن

دعا برای افزایش رزق و روزی
شماره ی ۱۴-
نماز شب خواندن

دعا برای افزایش رزق و روزی
شماره ی ۱۵-
شکر نعمت به جا آوردن

دعا برای افزایش رزق و روزی
شماره ی ۱۶-
خواندن سوره واقعه بعد از نماز عشا ء

دعا برای افزایش رزق و روزی
شماره ی ۱۷-
گفتن تسبیحات حضرت زهرا پس از نماز

دعا برای افزایش رزق و روزی
شماره ی ۱۸-
روشن کردن چراغ پیش از غروب آفتاب

دعا برای افزایش رزق و روزی
شماره ی ۱۹-
زیارت امام حسین رفتن

دعا برای افزایش رزق و روزی
شماره ی ۲۰-
کمک مالی به برادران دینی به هردو شکل قرض یا کمک بلاعوض

دعا برای افزایش رزق و روزی
شماره ی ۲۱-
صله رحم ودیدار با خویشاوندان

دعا برای افزایش رزق و روزی
شماره ی ۲۲-
زیاد گفتن ذکر لا حول ولا قوة الا بالله

دعا برای افزایش رزق و روزی
شماره ی ۲۳-
توسل به امام جواد (ع) بخصوص افرادی که دنبال کار هستند

دعا برای افزایش رزق و روزی
شماره ی ۲۴-
بین الطلوعین یعنی از اذان صبح طلوع آفتاب دعا کردن و طلب رزق کردن

دعا برای افزایش رزق و روزی
شماره ی ۲۵-
گفتن ذکر «یا فتاح» ۷۰ مرتبه بعد از نماز صبح

دعا برای افزایش رزق و روزی
شماره ی ۲۶-
گفتن ذکر «یا وهاب» ۱۰۰ مرتبه بعد از نماز عصر یا اگر بعد از نماز صبح در سجده هفت مرتبه ذکر « الوهاب» گفته شود اون هم در جلب روزی موثراست

دعا برای افزایش رزق و روزی
شماره ی ۲۷-
مداومت بر ذکر «یا غنی»

دعا برای افزایش رزق و روزی
شماره ی ۲۸-
مداومت برقرائت سوره های ذاریات و مزمل

دعا برای افزایش رزق و روزی
شماره ی ۲۹-
مداومت بر خواندن دعای فرج و آیت الکرسی

دعا برای افزایش رزق و روزی
شماره ی ۳۰-
جارو کردن بیرون منزل

دعا برای افزایش رزق و روزی
شماره ی ۳۱-
ادای امانت

دعا برای افزایش رزق و روزی
شماره ی ۳۲-
، استغنا بی نیازی و درخواست نکردن ازمردم

دعا برای افزایش رزق و روزی
شماره ی ۳۳-
یاری کردن برادر دینی و همنوع

دعا برای افزایش رزق و روزی
شماره ی ۳۴-
صبح زود به دنبال رزق و روزی رفتن

دعا برای افزایش رزق و روزی
شماره ی ۳۵-
بازگو کردن اذان

دعا برای افزایش رزق و روزی
شماره ی ۳۶-
حرف نزدن در دستشویی و توالت

دعا برای افزایش رزق و روزی
شماره ی ۳۷-
تر ک حرص

دعا برای افزایش رزق و روزی
شماره ی ۳۸-
شکر و سپاسگزاری از صاحب نعمت

دعا برای افزایش رزق و روزی
شماره ی ۳۹-
ترک سوگند دروغ

دعا برای افزایش رزق و روزی
شماره ی ۴۰-
شستشوی دست ها پیش از غذا

دعا برای افزایش رزق و روزی
شماره ی ۴۱-
آنچه که بیرون از سفره میریزد ادم بخورد مثل دانه های برنج وخرده نان

دعا برای افزایش رزق و روزی
شماره ی ۴۲-
خوردن قدری نمک همراه با اولین لقمه غذا

دعا برای افزایش رزق و روزی
شماره ی ۴۳-
خلال کردن

دعا برای افزایش رزق و روزی
شماره ی ۴۴-
خوردن کاسنی

دعا برای افزایش رزق و روزی
شماره ی ۴۵-
شستن ظروف

دعا برای افزایش رزق و روزی
شماره ی ۴۶-
نیکی کردن

دعا برای افزایش رزق و روزی
شماره ی ۴۷-
نیکی به پدر و مادر

دعا برای افزایش رزق و روزی
شماره ی ۴۸-
نیکی به بستگان و فامیل و خاندان

دعا برای افزایش رزق و روزی
شماره ی ۴۹-
خوش رفتاری با همسایه

دعا برای افزایش رزق و روزی
شماره ی ۵۰-
گفتار نیک

دعا برای افزایش رزق و روزی
شماره ی ۵۱-
خوش نیتی

دعا برای افزایش رزق و روزی
شماره ی ۵۲-
اطعام بویژه در راه خدا

دعا برای افزایش رزق و روزی
شماره ی ۵۳-
تجارت،در حدیث داریم که خداوند روزی را ده قسمت نموده است که نه قسمت آن در تجارت است

دعا برای افزایش رزق و روزی
شماره ی ۵۴-
ملایمت و آسان گرفتن در امور

دعا برای افزایش رزق و روزی
شماره ی ۵۵-
شریک شدن با افراد ثروتمند

دعا برای افزایش رزق و روزی
شماره ی ۵۶-
خوش خطی

دعا برای افزایش رزق و روزی
شماره ی ۵۷-
تدبیر صحیح در امور زندگی

دعا برای افزایش رزق و روزی
شماره ی ۵۸-
راضی بودن به مقدار رزقی که خداوند برای شما مقرر کرده

دعا برای افزایش رزق و روزی
شماره ی ۵۹-
بخشش

دعا برای افزایش رزق و روزی
شماره ی ۶۰-
گرفتن ناخن بخصوص روز پنج شنبه وجمعه

دعا برای افزایش رزق و روزی
شماره ی ۶۱-
کوتاه کردن سبیل درآقایان

دعا برای افزایش رزق و روزی
شماره ی ۶۲-
شستشوی سر با سدر

دعا برای افزایش رزق و روزی
شماره ی ۶۳-
شانه زدن موی سر

دعا برای افزایش رزق و روزی
شماره ی ۶۴-
پوشیدن کفش سفید یا زرد

دعا برای افزایش رزق و روزی
شماره ی ۶۵-
روزه گرفتن در نه روز اول دهه ذیحجه

دعا برای افزایش رزق و روزی
شماره ی ۶۶-
خواندن نافله نماز عشا ء(وتیره)

دعا برای افزایش رزق و روزی
شماره ی ۶۷-
زیاد استغفار کردن (روزی ۷۰مرتبه)

دعا برای افزایش رزق و روزی
شماره ی ۶۸-
زیارت خانه خدا

دعا برای افزایش رزق و روزی
شماره ی ۶۹-
توقف بر کوه صفا و مروه به ویژه مروه، در روایت است :اگر که بر روی کوه مروه بایستی و به اندازه سوره بقره دعا بخوانی

دعا برای افزایش رزق و روزی
شماره ی ۷۰-
خواندن دعای ۲۹ صحیفه سجادیه

ادامه دارد....


تماس با ما

تلفن: ۹۱۹۶۰۹۸۱۸۵ (۹۸+)

ایمیل: info@maood.ir

شهرزیبا. بلوار جوانمردان نبش فرساد غربی ساختمان کورش پلاک ۸طبقه سوم واحد۲۰

درباره مؤسسه

بنیادقرانی ولی عصر(عج) در غرب تهران در زمینه های قرآنی شامل حفظ تخصصی دوساله و چهارساله؛ حفظ موضوعی؛ آموزش تفسیر و مفاهیم قران؛ مهارت آموزی قرائت قران از سطح مبتدی تا پیشرفته و حفظ و روخوانی کودکان و مهدقرآن وهمچنین آموزش تخصصی نهج البلاغه شامل مربیگری؛ عرفان عملی با دستورات نهج البلاغه و تفسیر نهج البلاغه و نیز آموزش های مهارت افزائی و روانشناسی خانواده فعال می باشد.

بازدید از سایت
امروز
دیروز
این هفته
هفته گذشته
این ماه
ماه گذشته
همه
1490
1670
6824
4066042
59901
64146
4088762